Mobirise

de visie van MozaIQ

waar kan je nog steigers gebruiken?

Waarom de naam MozaIQ?

Bij het woord (hoog)begaafdheid denk je waarschijnlijk in eerste instantie aan intellectuele capaciteiten. Een hoog IQ is zeker een onderdeel van (hoog)begaafdheid maar met deze capaciteiten alleen kom je er niet. Je persoonlijkheidskenmerken en je omgevingsfactoren hebben grote invloed op de ontwikkeling op intellectueel en op persoonlijk vlak. Je kunt je leven bekijken als een groot mozaïek dat levenslang groeit. Als de stukjes in je mozaïek goed passen én deze mooi aansluiten bij je omgeving kan dit leiden tot prestaties die passen bij je capaciteiten. 

Als er stukken missen of als er niet passende stukken in het geheel zitten, dan krijg je het gevoel alsof er iets niet klopt. MozaIQ wil handvatten geven aan kinderen en hun ouders waarmee ze kunnen werken aan hun mozaïek, zodat de stukjes beter passend worden. De ene keer is het nodig om wat stukjes toe te voegen en de andere keer kan het nodig zijn om de stukjes die niet goed passen weg te halen.


Het model van Heller (1992, 2000) geeft mooi weer hoe de verschillende factoren bepalend zijn voor de uitkomst.


Behalve als een mozaïek kan je jezelf ook bekijken als een huis met verschillende kamers. Het heeft geen zin om het hele huis in de steigers te zetten als sommige kamers al heel mooi zijn. MozaIQ probeert eerst in kaart te brengen wat iemand al in huis heeft om vervolgens te kijken waar het nog wel wat steigers kan gebruiken.

model van Heller

In het model van Heller wordt visueel gemaakt hoe de verschillende begaafdheidsfactoren worden beinvloed door persoonlijkheids-kenmerken en omgevingskenmerken en hoe deze factoren van invloed zijn op de prestaties die iemand kan leveren. Zowel de persoonlijkheidskenmerken als de omgevingskenmerken zijn geen vaststaande gegevens. Aan de persoonlijkheidskenmerken kan je werken door bijvoorbeeld een faalangstreductietraining of een leerstrategietraining te volgen. Aan omgevingskenmerken kan je ook dingen veranderen, maar hierbij heb je hulp van je omgeving nodig. 

volg MozaIQ