drag and drop web creator

plusgroep

buitenschoolse speel & leer-groep voor hoogvliegers

In de plusgroep werken we aan een evenwichtige ontwikkeling van de drie denkvaardigheden, zoals die door Sternberg zijn omschreven, Sternberg stelt dat er sprake is van 'succesvolle intelligentie' als je in staat bent om deze verschillende vaardigheden goed in te zetten. De drie vaardigheden die Sternberg onderscheidt zijn de analytische vaardigheden, de creatieve vaardigheden en de praktische vaardigheden.

In de speel & leer groep leren we al spelend. Door het spelen van spellen en het doen van experimenten werken we ongemerkt ook aan samenwerken, doorzetten, leren falen, leren leren, leren omgaan met emoties, en het versterken van de executieve functies.


Het is ook mogelijk om MozaIQ binnen een school in te zetten bij het begeleiden van plusgroepen.De plusgroep voor hoogvliegers is bedoeld voor kinderen, die op school contact met gelijkgestemden missen, of die meer behoefte hebben aan dergelijk contact. Voor alle kinderen is het belangrijk dat ze zich kunnen spiegelen aan anderen en dat geldt zeker ook voor begaafde kinderen. Omdat maar ongeveer 2% van de mensen hoogbegaafd is, is het voor veel hoogbegaafde kinderen moeilijk om een spiegelbeeld te vinden.

volg MozaIQ