best web site creator

begeleiding

van kinderen en hun ouders

Als je net hebt gehoord dat je kind (hoog)begaafd is, kun je veel vragen hebben over wat dat nou te betekenen heeft voor je kind en voor het hele gezin. Maar ook als je al langer weet dat je kind (hoog)begaafd is kan je nog steeds veel vragen en onzekerheden hebben. Misschien heb je opvoedvragen of vragen over hoe het nu verder moet op school. MozaIQ kan je helpen om de driehoek kind/school/gezin met elkaar in verbinding te brengen. 

Een (hoog)begaafd kind kan op enig moment in zijn leven minder goed in zijn vel komen te zitten. Het is goed om uit te zoeken wat hier de reden van is. Komt het kind op school niet goed tot zijn recht? Heeft het kind genoeg aansluiting op school en buiten school? Loopt het op school tegen frustraties aan die voortkomen uit een tekort aan leerstrategie├źn? MozaIQ brengt eerst de sterke en de zwakke plekken in kaart en geeft steun waar nodig is. 

De begeleiding van een kind kan bestaan uit 'inzicht geven in de (eigen) begaafdheid', 'cognitieve gedragstraining', 'strategietraining', 'leren leren', 'faalangstreductie training', 'mindset' of een combinatie van deze. In alle gevallen wordt ook de omgeving van het kind betrokken bij het begeleidingsproces..


Je kunt vrijblijvend contact met mij opnemen om te kijken of ik iets voor jou en en je kind kan betekenen.

volg MozaIQ