RocketTheme Joomla Templates
     
Home
MOZAiQ

Een naam die symbool staat voor al onze activiteiten.

Onze doelstelling is UW onderneming te ondersteunen in haar verdere verbetering van (onderdelen van) de organisatie en / of bedrijfsresultaat.
De kracht van MOZAiQ ligt op de volgende gebieden:

•    ORGANISATIE-  en  MANAGEMENT ADVIES

•    CONFLICT  MANAGEMENT  en  MEDIATION

•    GROEPSTRAINING en PERSONAL COACHING

Heeft u behoefte aan ondersteuning op een van deze aspecten binnen uw organisatie, neem dan contact met ons op voor een plan van aanpak.

Onze activiteiten zijn gestoeld op globaal de volgende kennis en ervaringsgebieden:

Werkervaring
Als ondernemer hebben we een eigen Adviesbureau voor Opleidings- en Arbeidszaken en een Uitzendbureau opgestart en gedurende ca. 20 jaar verder uitgebouwd. De belangrijkste activiteit hierbinnen betrof de volledige  organisatie en uitvoering van een 4-tal samenwerkingsverbanden van ca. 160 lidbedrijven en 20 lidgemeenten in geheel Zuid Nederland. De doelstelling hierbij was de ontwikkeling van ca. 250 vakmensen per jaar. Deze activiteiten werden ondersteund door meerdere soorten overheden.            
Daarnaast hebben we enkele jaren activiteiten in Italië, Frankrijk en Afrika uitgevoerd, waar momenteel nog regelmatig organisaties door ons worden geadviseerd.
 De laaste jaren zijn we werkzaam als Organisatie en Management-Adviseur, Trainer, Personal Coach en Conflict Manager (waaronder Mediator en Vertrouwenspersoon).

Opleidingen
Joost van Oort: Master Conflict Management; Mediation; MSc. ICT Project / VeranderManagement; Intern Auditor TQM (INK-model); Civiel-Technisch Ingenieur.Peggy van Oort: Master Zorg, Ethiek en Beleid; Sociologie. Beiden: NLP; Manager Recreatieve Ondernemingen; Business Engels en Frans; Inzicht in Begrotingen en Jaarrekeningen; Arbeidsrecht, MO Pedagogiek.

Deze brede kennis en ervaringen is gebundeld binnen de activiteiten van MOZAiQ.

We zijn gespecialiseerd in het voorkomen, beperken of oplossen van knelpunten en conflictissues, die zich kunnen voordoen bij de invoering van HET NIEUWE WERKEN (zie hiervoor s.v.p.ook onder Conflicten)

We zijn Partner van Factor4Index (www.factor4index.com) , een online onderzoekstool om sterkten, knelpunten en de samenhang daarvan binnen organisaties te inventariseren om daardoor een effectief verbetertraject in gang te zetten.

Joost van Oort
Peggy van Oort

    
Adres:
Daansbergen 10
4661 RE Halsteren
The Netherlands
E-mail:     joostvanoort(at)mozaiq.nl
Mobiel:     +31 6 145 22 475