develop your own website

MOZAIQ

begaafdheid in zicht

inzicht begeleiding verrijking

begeleiding

van kinderen en hun ouders

MozaIQ brengt eerst de sterke en de zwakke plekken in kaart en geeft steun waar nodig is. De begeleiding kan bestaan uit 'inzicht geven in de eigen begaafdheid', 'cognitieve gedragstraining', 'strategietraining',
'leren leren', 'faalangstreductie training', 'mindset' of een combinatie van deze.

slim faalangst aanpakken

faalangstreductie-training

Samen met twee Echa-specialisten heeft MozaIQ een faalangstreductie-training geschreven die speciaal bedoeld is voor (hoog)begaafde kinderen met faalangst.

plusgroep

voor hoogvliegers

In een buitenschoolse plusgroep kunnen (hoog)begaafde kinderen tot hun recht komen tijdens het spelend leren.

Voor scholen is het mogelijk om MozaIQ in te zetten bij het opzetten of geven van  binnenschoolse plusgroepen.

advies

voor scholen

Met de komst van het passend onderwijs wordt er van alle scholen verwacht dat er ook passende aandacht is voor (hoog)begaafde leerlingen. MozaIQ kan scholen advies geven over hoe dit goed vormgegeven kan worden.

over mij

wie ben ik

Mijn naam is
Geertje van der Lugt.
Het is mijn grote passie om (hoog)begaafde kinderen te helpen tot bloei te komen, zodat ze uit zichzelf kunnen halen wat erin zit en trots op zichzelf kunnen zijn.

trots als een pauw

Voor sommige (hoog)begaafde kinderen verloopt de schooltijd niet zo lekker.
Dit komt vaak doordat de lesstof niet passend is en omdat het kind het gevoel
heeft 'anders' te zijn. Hierdoor kan een kind minder lekker in zijn vel gaan zitten.
Het kan goed zijn om hulp in te schakelen. Hulp kan verschillend worden vormgegeven, maar heeft altijd als doel om het kind in zijn kracht te laten komen, zodat alle stukjes als een MozaIQ in elkaar vallen en het kind trots op zichzelf kan zijn.

de kracht van
(hoog)begaafdheid

hoge intelligentie, veel interesses, snel leer- en denkvermogen, goed geheugen
creatief, origineel, outside-the-box denker
perfectionistisch, in staat tot zelfreflectie, grote behoefte aan autonomie
groot rechtvaardigheidsgevoel, 
vaak hoogsensitief

deze kenmerken kunnen voor (hoog)begaafde mensen zowel
hun kracht als hun valkuil zijn

voor wie is MozaIQ?

MozaIQ richt zich op de begeleiding van (hoog)begaafde kinderen. De begaafdheid hoeft niet te zijn vastgesteld met een IQ-score, uiteraard moet er wel een vermoeden van (hoog)begaafdheid zijn. Als u uw kind in veel van de volgende punten herkent dan kan MozaIQ mogelijk iets voor u betekenen.

Uw kind:

had ongewone alertheid vanaf zeer jonge leeftijd;

kan snel Ieren en heeft het vermogen om snel verbanden te leggen;

kan veel informatie onthouden en heeft een zeer goed geheugen;

heeft een ongebruikelijk grote woordenschat en complexe zinsbouw voor de leeftijd;

heeft een vergevorderd begrip van taalnuances, metaforen en abstracte ideeën;

houdt van het oplossen van rekenkundige problemen en puzzels;

 heeft zichzelf leren lezen en schrijven, mogelijk al voor het voor het eerst naar school ging;

heeft ongebruikelijke emotionele diepgang, intense gevoelens en reacties, is hoogsensitief;

kan abstract, complex en logisch denken vanuit inzicht;

is idealistisch en heeft een groot rechtvaardigheidsgevoel ;

voelt zich sterk betrokken bij maatschappelijke en politieke kwesties;

heeft een lange aandachtsspanne, is volhardend en heeft een intense concentratie;

is vaak in gedachten verzonken en heeft de neiging tot dagdromen;

is ongeduldig jegens eigen onvermogen en dat van anderen;

heeft het vermogen om basisvaardigheden sneller en met minder oefening te Ieren;

stelt onderzoekende vragen, die verder gaan dan wat aangeleerd wordt;

heeft een brede belangstelling en/of diepe belangstelling in een specifiek onderwerp;

heeft een hoog ontwikkelde nieuwsgierigheid en een ongelimiteerde voorraad vragen;

heeft interesse in experimenteren en het dingen op andere manieren doen dan gebruikelijk;

heeft de neiging om ideeën of dingen op een niet voor de hand liggende manier te combineren (divergent denken);

heeft een scherp en soms ongebruikelijk gevoel voor humor, houdt van woordspelingen;

houdt ervan om zaken en mensen te organiseren door middel van complexe spelletjes of schema’s;

speelt (met name in de kleutertijd) met denkbeeldige vriendjes en heeft een levendige fantasie.

CONTACT 

voor vragen kunt u contact opnemen met MozaIQ

volg MozaIQ